Home > Պալմիստրիա > Դաջվածքներ ձեռքի վրա…

Դաջվածքներ ձեռքի վրա…

September 13, 2011 Leave a comment Go to comments

Նյու Յորքում բնակվող Թոմաս Հուփեր անունով  դաջվածքների մասնագետը իսկական հրաշագործ է: Նրա բոլոր գործերն  ուշագրավ և հետաքրքիր են :
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: