Home > Պոետիկ իրողություն > Хокку про выборы

Хокку про выборы

September 17, 2011 Leave a comment Go to comments

Ի պատասխան Կոստյայի այս գրառման:

Ինչ Լևոն,Սերժ կամ Ծարուկյան
Իմ սիրտը միշտ քոնն է
Կարապետիչ Ծիգրան:

Advertisements
  1. September 17, 2011 at 6:35 pm

    :ՃՃՃՃՃՃՃՃՃՃ

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: