Home > Պոետիկ իրողություն > Խոսք իմ հալալին…

Խոսք իմ հալալին…

September 26, 2011 Leave a comment Go to comments

Խոսք իմ հալալին

Լսիր հալալ,պատգամ որպես
Քո զուլալի խոսքը սրտանց,
Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ
Մշտադալար Ճիշտը հազարագանձ:

Պիսկել է նա դաժանաբար
Վատ ԼաԳոտներին ժամանակի,
Լույսով լցրել առօրյան
Գաղութներ նստած լավ խարեբների:

Նրան են հիշել թեմայի վախտ
Ասիչները ճարտախոս,
Իսկ հետո էլ որոտացել
Դարձել կռիվ,խփոցի,լացուկոծ:

Հիմա եկել, քեզ է հասել
Նրա կարկաչը դարավոր
Հիշիր ճիշտը Դու անարատ
Որ միշտ կապրի դարեդար…

Advertisements
  1. September 27, 2011 at 5:51 pm

    :)))))))))))))

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply to antiliberast Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: