Archive

Posts Tagged ‘Մերկուրիի գիծ’

Մերկուրիի գիծ

September 27, 2011 Leave a comment


Մերկուրիի գիծը գրականության մեջ հանդիպում է մի շարք անուններով,ինչպիսիք են Ստամոքսի գիծ,Հեպատիկ գիծ,Առողջության կամ Բիզնեսի գիծ: Այս բազմաթիվ անուններից հետևում է,որ այս գիծն ունի մի շարք հետաքրքիր հատկություններ,որոնք կփորձենք ուսումնասիրել սույն գրառման մեջ:
Մերկուրիի գիծը կլանման,էներգիաների “ասիմիլյացիայի” գիծ է: Հենց այս գիծն է մեզ թույլ տալիս մարսել ինչպես թույլ հոգևոր գիտելիքները,ինչպես նաև ֆիզիկական սնունդը: Այն պատասխանատու է բարձրագույն մտավոր գործունեության համար,ահա թե ինչու ուշ է ձևավոևվում և շատ հազվադեպ է ամբողջական տեսքով հանդիպում պրակտիկայում: Այո,մեր ինֆորմացիոն հասարակության դարում դժվար է հանդիպել լավ արտահայտված Մերկուրիի գիծ: Սա ինֆորմացիայի գիծն է: “Ինֆորմացիա” բառը կազմված է երկու արմատից “Ին”-ներս,”ֆորմացիա”-կազմավորում,ձևավորում,իրականացում: Այս գիծը կազմավորվում և զարգանում է մտավոր մեխանիզմների զարգացմանը համընթաց: Մերկուրիի գիծը պետք է զարգացած լինի,օրինակ,լրագրողի մոտ,ով կարող է մշակել մեծ ծավալի նյութը և այն մատուցել կարճ տեսքով ընթերցեողին:
Մերկուրիի գիծը յուրահատուկ ֆիլտրի դեր է խաղում,այն թույլ է տալսի “թորել” ինֆորմացիան: Այս պատճառով այն նաև կոչվում է լյարդի գիծ,քանի որ լյարդի գործառույթը արյունը թունավոր տոքսիններից մաքրելն է: Այս գիծը կաված է նաև բիզնեսի և փողերի հետ: Թույլ առողջություն ունեցող մարդը չի կարող հաջողակ լինել բիզնեսի դաշտում:
Կյանքի գծին մոտ անցնող Մերկուրիի գիծը ցույց է տալիս,որ տվյալ անձի գիտելիքները կիրառական բնույթ ունեն,դա կարող է լինել,օրինակ,ծրագրավորման մասնագետ: Ինչքան ավելի գլոբալ են մարդու ունեցած գիտելիքները,այդքան ավելի ուղղահայց տեսք է ստանում Մերկուրիի գիծը:
Աղբյուր

Advertisements